เกี่ยวกับเรา

บริษัท หลีหมิง ฟู้ด เทคโนโลยี(ไทยแลนด์)จำกัด ตั้งอยู่ที่ จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย โดยบริษัท หลีหมิงได้เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2549 ในมณฑลเจิ้งโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

ต่อมาได้ขยายการตลาดเข้าสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในต่างประเทศดังนี้

  • เมื่อปี พ.ศ. 2555 ได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นในประเทศเวียดนาม
  • เมื่อปี พ.ศ. 2557 ได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย
  • เมื่อปี พ.ศ.2559 ได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นในประเทศกัมพูชา
  • และในล่าสุดในปี พ.ศ.2562 ได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นในประเทศไทย
เพื่อผลักดันผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวในแบรนด์ มิดาส ให้เป็นที่รู้จักและจำหน่ายอย่างแพร่หลายทั่วโลก บริษัทหลีหมิง ฟู้ด เทคโนโลยี(ไทยแลนด์) จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายขนมทอดกรอบสแน็คต่างๆมีหลากหลายรสชาติและหลากหลายรูปแบบ